Waar gaat het bij het toetsen om? Er wordt een bepaalde bewering of veronderstelling gedaan over de waarde van één of andere populatie-parameter. Op grond van steekproef-gegevens moet worden uitgemaakt of deze veronderstelling houdbaar is. Dit wordt statistische hypothese-toetsing genoemd.

Hypothese-toetsing is een procedure die ons zegt of een hypothese al dan niet verworpen moet worden op basis van verzamelde informatie. Ter introductie worden eerst twee eenvoudige voorbeelden besproken.