Twintig proefpersonen hebben meegedaan aan een onderzoek naar de relatie tussen het aantal afgelegde kilometers op fiets (recreatief fietsen, geen wielrennen) en de energieafname gedurende de fietstocht. Er blijkt sprake te zijn van een hoge positieve correlatie tussen deze twee variabelen. Stel nu dat er bij iemand een lage score op één van de variabelen wordt gemeten, dan zal zijn of haar score op de andere meting waarschijnlijk