]> oefeningen regressie (3/20) · Dr.Stat

Om de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn nauwkeurig te bepalen, is het van belang